سيد منوچهر امام روز سه شنبه ١٣ آذرماه ٩٧ در آیین رونمایی از دو کتاب انتشارات موسسه تحقیقات توسعه نیشکر در نمايشگاه هفته پژوهش در خصوص "كتاب برداشت سبز مكانيزه نيشكر در ايران" كه توسط وي به رشته تحرير درآمده است، گفت: اين كتاب حاصل تجربيات ٢٨ ساله ام در حوزه تحقيق، آموزش و پژوهش است.

به گزارش اقتصاد سبز، مشاور آموزش و ترویج موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و مولف کتاب “برداشت سبز مکانیزه نیشکر در ایران” اظهار کرد: برداشت سبز مزارع نیشکر ماحصل فعالیت های پژوهشی است و پیش بینی می شود که تا ٣ آینده تمام مزارع نیشکر به صورت سبز برداشت شوند.

سید منوچهر امام روز سه شنبه ١٣ آذرماه ٩٧ در آیین رونمایی از دو کتاب انتشارات موسسه تحقیقات توسعه نیشکر در نمایشگاه هفته پژوهش در خصوص “کتاب برداشت سبز مکانیزه نیشکر در ایران” که توسط وی به رشته تحریر درآمده است، گفت: این کتاب حاصل تجربیات ٢٨ ساله ام در حوزه تحقیق، آموزش و پژوهش است.

وی افزود: برداشت نی سبز طی چند دهه اخیر در کشورهای نیشکر خیز و از جمله کشور ایران مطرح شده است از این رو با توجه به مطالعاتی که داشتم تصمیم گرفتم که کتابی در این رابطه تالیف کنم.

سید منوچهر امام گفت: البته نیشکر گیاهی است که به محیط زیست کمک می کند و آسیب صنعت نیشکر به طبیعت در مقایسه با دیگر صنایع ، بسیار ناچیز و قابل اغماض است.

مولف کتاب “برداشت سبز مکانیزه نیشکر خاطر نشان کرد: در این کتاب توضیحات کاملی درباره برداشت سبز و محاسن و معایب این روش ارئه شده است و اگر در دستگاه برداشت گیاه نیشکر تغییراتی داده شود، می توانیم بدون سوزاندن مزارع نی ها را به صورت سبز برداشت کنیم.

وی انجام پژوهش و تحقیق را در صنعت نیشکر مهم و ضروری برشمرد و گفت: بدون بهره گیری از فرآیندهای پژوهشی هیچ کاری پیش نمی رود و برداشت سبز مزارع نیشکر نیز ماحصل فعالیت های پژوهشی است.

مشاور آموزش و ترویج موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر با بیان اینکه پژوهشی که درباره برداشت سبز مزارع نیشکر انجام شده است هم اکنون به صورت عملی درآمده است، خاطر نشان کرد: طی دو سال گذشته بیش از ۲۰ درصد از مزارع نیشکر به صورت سبز برداشت شده اند و پیش بینی می شود که تا ٣ آینده تمام مزارع نیشکر به صورت سبز برداشت شوند.

وی گفت: علی رغم اینکه سابقه پژوهش های نیشکری در کشور ما نسبت به سایر کشورهای نیشکر خیز مثل آمریکای جنوبی و هندوستان کمتر است اما امیدواریم با تلاش و جدیدی که در محققان و تلاشگران این عرصه وجود دارد ، از نظر فعالیت های پژوهشی در سطح آن کشورها قرار بگیریم.