دکتر کوروش طاهرخانی روز سه شنبه ١٣ آذرماه ٩٧ در حاشیه حضور در نمایشگاه هفته پژوهش و در آیین رونمایی از دو کتاب انتشارات موسسه تحقیقات توسعه نیشکر با اشاره به اهمیت تحقیق و پژوهش در دانشگاه ها و شرکت های تولیدی گفت: نقش فعالیت های پژوهشی سرنوشت علم و تولید در یک کشور را تعیین می کند.

معاون تحقیقات کشاورزی موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر اظهار کرد: تا کنون ٣۵ جلد کتاب در زمینه های تولید نیشکر، صنعت و کشاورزی توسط کمیته نشر موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر منتشر شده است.

دکتر کوروش طاهرخانی روز سه شنبه ١٣ آذرماه ٩٧ در حاشیه حضور در نمایشگاه هفته پژوهش و در آیین رونمایی از دو کتاب انتشارات موسسه تحقیقات توسعه نیشکر با اشاره به اهمیت تحقیق و پژوهش در دانشگاه ها و شرکت های تولیدی گفت: نقش فعالیت های پژوهشی سرنوشت علم و تولید در یک کشور را تعیین می کند.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت های پژوهشی باید با نگاه به نیازهای آینده انجام شوند، گفت: ممکن است به عنوان مثال ، در حوزه ی کشاورزی مشکل استفاده از کود شیمیایی در حال حاضر وجود نداشته باشد اما این امکان وجود دارد که محیط زیست در آینده اجازه استفاده از آن را ندهد از این رو با انجام پژوهش و تحقیق باید جایگزینی برای کود شیمیایی پیدا کنیم.

دکتر طاهرخانی گفت: کمپوست جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی ست که باید در خصوص چگونگی استفاده از آنها تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه شرکت توسعه نیشکر توجه ویژه ای به حوزه پژوهش و تحقیق دارد، افزود: رویکرد پژوهشی زمینه ساز رشد مطلوبی در مجموعه فعالیت های شرکت توسعه نیشکر شده است و از موفقیت هایی که در این زمینه حاصل شد می توان به راه اندازی ایستگاه شماره ١ این موسسه اشاره کرد که در این ایستگاه، ١۵٠ هکتار زمین به موسسه تحقیقات تعلق گرفت و توانستیم در این ایستگاه گلخانه های مجهزی برای تولید نیشکر بومی استان خوزستان احداث کنیم.

دکتر طاهرخانی گفت: دکتر شمیلی مدیرعامل جدید توسعه نیشکر نیز از خانواده موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر هستند و با نگرش تحقیقاتی که دارند، آینده خوبی برای انجام فعالیت های پژوهشی در این شرکت پیش بینی می شود.

معاون تحقیقات کشاورزی موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر با اشاره به رونمایی از دو کتاب انتشارات موسسه تحقیقات توسعه نیشکر در نمایشگاه هفته پژوهش بیان کرد: سال ١٣٩١ یک کمیته نشر در موسسه تحقیقات ایجاد شد تا تمام دستاوردهای علمی همکارانمان را در این شرکت مکتوب و مستند سازی کنیم.

دکتر طاهرخانی گفت: تاکنون ٣۵ جلد کتاب در زمینه های تولید نیشکر، صنعت و کشاورزی توسط کمیته نشر موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر منتشر شده است.

وی افزود: در سال ١٣٩۵ نیز انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر ثبت شد و آغاز به کار کرد که با این برند تا کنون ٢ کتاب چاپ شده است و در آینده تمامی کتاب های محققان ما توسط انتشارات این موسسه منتشر می شود.

معاون تحقیقات کشاورزی موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر با اشاره به سابقه ١۵ ساله موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر تصریح کرد: انجام پژوهش های گسترده و حصول نتایج بسیار خوب در زمینه پیدا کردن گونه بومی نیشکر خاص استان خوزستان از دستاوردهای مهم این موسسه است که از این طریق توانستیم نیشکر بومی خوزستان را به صورت تجاری تبدیل کنیم.

وی اضافه کرد: کاهش مصرف کودهای شیمیایی از دستاوردهای دیگر پژوهشی در موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر است که موفق شدیم مصرف کودهای اوره و فسفر را از ۵٠٠ کیلوگرم به ٣۵٠ کیلوگرم در اوره و ٢۵٠ کیلوگرم در فسفر کاهش داده ایم و در صدد هستیم که مصرف کودهای شیمیایی را به نصف برسانیم و به جای آن از کودهای آلی و کمپوست استفاده کنیم که در این زمینه نیز مطالعات ۵ ساله ای داریم که به نتیجه رسیده است.

دکتر طاهرخانی یادآور شد: البته تولید و استفاده از کود کمپوست از سال ١٣٧۴ توسط توسعه نیشکر در دست مطالعه قرار داشت که در حال حاضر این شرکت می تواند ۵٠ تا ۶٠ درصد کود کمپوست مورد نیاز خود را تولید کند و طی روزهای آینده نیز سمینار کمپوست در ایستگاه شماره ١ موسسه تحقیقات نیشکر برگزار می شود.